Rada miasta Lublin

Rada Miasta Lublin

Rada Miasta to samorządowy organ władzy uchwałodawczej, sprawujący także funkcje kontrolne, złożony z radnych pochodzących z wyboru, działający na podstawie przepisów o samorządzie gminnym oraz o samorządzie powiatowym. W skład Rady Miasta Lublin wchodzi 31 radnych - 19 z Klubu Radnych Prezydenta Krzysztofa Żuka i 12 z Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości.